ROBYG

Data Spółka Wydarzenie
29 maja 2018 ROBYG Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
14 maja 2018 ROBYG Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
7 maja 2018 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
4 maja 2018 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
29 marca 2018 ROBYG NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
14 marca 2018 ROBYG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
7 marca 2018 ROBYG Dzień wykupu akcji spółki przez Bricks Acquisitions Limited po cenie 4 zł za akcję.
2 marca 2018 ROBYG Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
15 lutego 2018 ROBYG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
2 lutego 2018 ROBYG Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited.
29 stycznia 2018 ROBYG Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited z 3,55 zł na 4 zł za sztukę.
2 stycznia 2018 ROBYG Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited.
16 listopada 2017 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 sierpnia 2017 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
4 sierpnia 2017 ROBYG Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.309.199 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
3 sierpnia 2017 ROBYG Dzień ostatniego notowania na GPW 26.309.199 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
4 lipca 2017 ROBYG Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
30 czerwca 2017 ROBYG Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.309.199 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
19 czerwca 2017 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
16 czerwca 2017 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
6 czerwca 2017 ROBYG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
18 maja 2017 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
16 marca 2017 ROBYG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
17 listopada 2016 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 lipca 2016 ROBYG Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
4 lipca 2016 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
1 lipca 2016 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
28 czerwca 2016 ROBYG ZWZA ws. m.in. podziale zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji akcji serii H.
12 maja 2016 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 ROBYG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
17 marca 2016 ROBYG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
1 marca 2016 ROBYG NWZA ws. zmian do statutu, powołania nowych członków RN na bieżącą kadencję oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych spółki.
12 listopada 2015 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
20 sierpnia 2015 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
9 czerwca 2015 ROBYG NWZA ws. zmian do statutu, zmian w składzie RN bieżącej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
19 maja 2015 ROBYG Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
14 maja 2015 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
30 kwietnia 2015 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
23 kwietnia 2015 ROBYG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków RN.
19 marca 2015 ROBYG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 ROBYG Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
29 grudnia 2014 ROBYG NWZA ws. zmiany statutu.
13 listopada 2014 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
29 maja 2014 ROBYG Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 maja 2014 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
12 maja 2014 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
7 maja 2014 ROBYG ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
19 marca 2014 ROBYG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
18 lutego 2014 ROBYG NWZA ws. zmiany statutu.
7 stycznia 2014 ROBYG Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.570.001 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
20 grudnia 2013 ROBYG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2013 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 sierpnia 2013 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 lipca 2013 ROBYG Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.040.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
17 maja 2013 ROBYG Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 maja 2013 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
26 kwietnia 2013 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
23 kwietnia 2013 ROBYG ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14 marca 2013 ROBYG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 ROBYG Wprowadzenie do obrotu na GPW 545.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7 lutego 2013 ROBYG NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14 listopada 2012 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 października 2012 ROBYG NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 21 czerwca 2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
23 sierpnia 2012 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
25 czerwca 2012 ROBYG Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
11 czerwca 2012 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
6 czerwca 2012 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
31 maja 2012 ROBYG WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
29 maja 2012 ROBYG Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
15 maja 2012 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
15 marca 2012 ROBYG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
10 listopada 2011 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 sierpnia 2011 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 lipca 2011 ROBYG Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
7 lipca 2011 ROBYG Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
5 lipca 2011 ROBYG Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
21 czerwca 2011 ROBYG WZA
16 maja 2011 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
15 marca 2011 ROBYG Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
9 lutego 2011 ROBYG NWZA ws. wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
7 grudnia 2010 ROBYG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
6 grudnia 2010 ROBYG Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F.
3 grudnia 2010 ROBYG Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 listopada 2010 ROBYG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
3 listopada 2010 ROBYG Debiut spółki na GPW.
20 października 2010 ROBYG Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
18 października 2010 ROBYG Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
15 października 2010 ROBYG Zakończenie budowy księgi popytu. Podanie ceny emisyjnej.
14 października 2010 ROBYG Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.