LUXMEDTRI

Data Spółka Wydarzenie
26 lipca 2018 LUXMEDTRI Wykluczenie akcji z obrotu na NC na wniosek spółki.
20 czerwca 2018 LUXMEDTRI NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji spółki.
19 czerwca 2018 LUXMEDTRI Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
7 czerwca 2018 LUXMEDTRI Dzień wykupu akcji spółki przez Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 2,59 zł za akcję.
4 czerwca 2018 LUXMEDTRI Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
8 maja 2018 LUXMEDTRI NWZA ws. zmian w RN, zmiany statutu, zniesienia dematerializacji akcji oraz wykluczenia akcji z obrotu na NC.
26 marca 2018 LUXMEDTRI NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”.
14 lutego 2018 LUXMEDTRI Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
9 lutego 2018 LUXMEDTRI NWZA ws. zmiany w składzie RN.
14 listopada 2017 LUXMEDTRI Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego, trwający od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.
22 września 2017 LUXMEDTRI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
11 sierpnia 2017 LUXMEDTRI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
19 czerwca 2017 LUXMEDTRI Publikacja raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
14 lutego 2017 LUXMEDTRI Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
14 listopada 2016 LUXMEDTRI Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
23 września 2016 LUXMEDTRI ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
12 sierpnia 2016 LUXMEDTRI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
17 czerwca 2016 LUXMEDTRI Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
13 maja 2016 LUXMEDTRI Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
12 lutego 2016 LUXMEDTRI Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
13 listopada 2015 LUXMEDTRI Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
15 września 2015 LUXMEDTRI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015 oraz dalszego istnienia spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14 sierpnia 2015 LUXMEDTRI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
19 czerwca 2015 LUXMEDTRI Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
15 maja 2015 LUXMEDTRI Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
30 kwietnia 2015 LUXMEDTRI NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 LUXMEDTRI Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 listopada 2014 LUXMEDTRI Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
14 sierpnia 2014 LUXMEDTRI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
12 sierpnia 2014 LUXMEDTRI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
2 lipca 2014 LUXMEDTRI NWZA ws. zmiany statutu.
18 czerwca 2014 LUXMEDTRI Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.
15 maja 2014 LUXMEDTRI Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
12 maja 2014 LUXMEDTRI NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2014 LUXMEDTRI Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
23 stycznia 2014 LUXMEDTRI NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 LUXMEDTRI Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
26 września 2013 LUXMEDTRI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2013 LUXMEDTRI Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
19 czerwca 2013 LUXMEDTRI Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2012r. do 31.03.2013r.
14 lutego 2013 LUXMEDTRI Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 LUXMEDTRI Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
17 sierpnia 2012 LUXMEDTRI WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011r. do 31.03.2012r.
10 sierpnia 2012 LUXMEDTRI Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
19 czerwca 2012 LUXMEDTRI Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 do 31.03.2012.
11 maja 2012 LUXMEDTRI NWZA ws. połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EURMED Sp. z o.o.
11 maja 2012 LUXMEDTRI Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 LUXMEDTRI Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 LUXMEDTRI Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
10 sierpnia 2011 LUXMEDTRI Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
3 czerwca 2011 LUXMEDTRI WZA
16 maja 2011 LUXMEDTRI Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 LUXMEDTRI Publikacja raportu za 2010 rok.
17 marca 2011 LUXMEDTRI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
15 marca 2011 LUXMEDTRI Debiut spółki na NC.