KOFOLA

Data Spółka Wydarzenie
15 marca 2016 KOFOLA Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 grudnia 2015 KOFOLA NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
25 listopada 2015 KOFOLA Dzień wykupu akcji spółki przez Kofola ČeskoSlovensko a.s. po cenie 57,00 zł za akcję.
20 listopada 2015 KOFOLA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
16 listopada 2015 KOFOLA Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
2 listopada 2015 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 października 2015 KOFOLA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz sWIG80.
31 sierpnia 2015 KOFOLA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
28 sierpnia 2015 KOFOLA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
19 sierpnia 2015 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 czerwca 2015 KOFOLA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014, umorzenia akcji własnych na podstawie Programu Odkupu, obniżenia kapitału zakładowego w związku z Programem Odkupu akcji własnych, zmiany statutu oraz upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych.
11 maja 2015 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 KOFOLA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
8 grudnia 2014 KOFOLA Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
10 listopada 2014 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 września 2014 KOFOLA NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 WZA z 23 czerwca 2014 oraz zmian w składzie RN.
23 września 2014 KOFOLA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
19 września 2014 KOFOLA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
1 września 2014 KOFOLA NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 sierpnia 2014 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
23 czerwca 2014 KOFOLA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 maja 2014 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 KOFOLA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
6 grudnia 2013 KOFOLA Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.
12 listopada 2013 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
24 września 2013 KOFOLA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,89 zł na akcję.
20 września 2013 KOFOLA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.
27 sierpnia 2013 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
24 czerwca 2013 KOFOLA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
13 maja 2013 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
19 marca 2013 KOFOLA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
6 grudnia 2012 KOFOLA Wypłata dywidendy 0,89 zł na akcję.
15 listopada 2012 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
25 września 2012 KOFOLA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,89 zł na akcję.
21 września 2012 KOFOLA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję.
31 sierpnia 2012 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
25 czerwca 2012 KOFOLA WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
15 maja 2012 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
19 marca 2012 KOFOLA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
5 grudnia 2011 KOFOLA Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
10 listopada 2011 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
29 września 2011 KOFOLA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
27 września 2011 KOFOLA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
31 sierpnia 2011 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
29 czerwca 2011 KOFOLA WZA
16 maja 2011 KOFOLA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 KOFOLA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
10 listopada 2010 KOFOLA Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.