FABRFORMY

Data Spółka Wydarzenie
17 marca 2015 FABRFORMY Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
16 lutego 2015 FABRFORMY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 stycznia 2015 FABRFORMY NWZA ws. zniesienie dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
8 grudnia 2014 FABRFORMY NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 FABRFORMY Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
18 sierpnia 2014 FABRFORMY Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Pana Ireneusza Sęka, Benefit Systems S.A. oraz Benefit Development Sp. z o. o.
14 sierpnia 2014 FABRFORMY Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
17 lipca 2014 FABRFORMY Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Pana Ireneusza Sęka, Benefit Systems S.A. oraz Benefit Development Sp. z o. o.
28 czerwca 2014 FABRFORMY ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 FABRFORMY Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 FABRFORMY Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 FABRFORMY Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FABRFORMY Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 października 2013 FABRFORMY NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2013 FABRFORMY Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 FABRFORMY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
29 maja 2013 FABRFORMY Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 FABRFORMY Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
16 kwietnia 2013 FABRFORMY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 FABRFORMY Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 FABRFORMY Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 FABRFORMY Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 FABRFORMY WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustanowienia programu motywacyjnego.
15 czerwca 2012 FABRFORMY Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FABRFORMY Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 marca 2012 FABRFORMY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN.
14 lutego 2012 FABRFORMY Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 FABRFORMY Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
10 sierpnia 2011 FABRFORMY Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 FABRFORMY WZA
14 czerwca 2011 FABRFORMY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 czerwca 2011 FABRFORMY Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
9 czerwca 2011 FABRFORMY Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 maja 2011 FABRFORMY Publikacja raportu za 2010 rok.
6 maja 2011 FABRFORMY Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 marca 2011 FABRFORMY Debiut spółki na NC.