BANKBPH

Data Spółka Wydarzenie
20 grudnia 2016 BANKBPH Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
3 listopada 2016 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
23 września 2016 BANKBPH Dzień wykupu akcji spółki przez Alior Bank Spółka Akcyjna po cenie 31,19 zł za akcję.
20 września 2016 BANKBPH Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
1 września 2016 BANKBPH Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
16 sierpnia 2016 BANKBPH Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31,19 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank S.A.
12 sierpnia 2016 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
1 sierpnia 2016 BANKBPH Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,19 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank S.A.
13 czerwca 2016 BANKBPH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
12 maja 2016 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
30 października 2015 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 maja 2015 BANKBPH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
14 maja 2015 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
6 listopada 2014 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
19 września 2014 BANKBPH Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG50.
29 sierpnia 2014 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
28 maja 2014 BANKBPH ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 maja 2014 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 marca 2014 BANKBPH Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 BANKBPH NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
6 listopada 2013 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
6 czerwca 2013 BANKBPH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
14 maja 2013 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 marca 2013 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
21 sierpnia 2012 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 maja 2012 BANKBPH WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
15 maja 2012 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
6 marca 2012 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
4 listopada 2011 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
9 września 2011 BANKBPH NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN, zmiany statutu.
23 sierpnia 2011 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
17 czerwca 2011 BANKBPH Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
20 maja 2011 BANKBPH WZA
11 maja 2011 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
14 marca 2011 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 BANKBPH Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.