ARAMUS

Data Spółka Wydarzenie
4 maja 2020 ARAMUS Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
13 lutego 2020 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
3 stycznia 2020 ARAMUS Dzień wykupu akcji spółki przez Piotra Sumarę i Konrada Sumarę po cenie 2,25 zł za akcję.
30 grudnia 2019 ARAMUS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
13 listopada 2019 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ARAMUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
12 lutego 2019 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
30 stycznia 2019 ARAMUS NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na NC.
16 listopada 2018 ARAMUS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara.
13 listopada 2018 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
5 listopada 2018 ARAMUS Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara z 1,28 zł na 1,40 zł za jedną akcję.
9 października 2018 ARAMUS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,28 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara.
10 sierpnia 2018 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
27 czerwca 2018 ARAMUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
13 kwietnia 2018 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
12 lutego 2018 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
9 listopada 2017 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
21 czerwca 2017 ARAMUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
14 czerwca 2016 ARAMUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
24 marca 2016 ARAMUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
22 czerwca 2015 ARAMUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych z prezesem zarządu spółki.
15 maja 2015 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 marca 2015 ARAMUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
11 sierpnia 2014 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 ARAMUS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
12 maja 2014 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
24 marca 2014 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 marca 2014 ARAMUS Początek notowań spółki POLNOCNR (PNR) pod nazwą ARAMUS (ARA), w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2014 ARAMUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 stycznia 2014 ARAMUS NWZA ws. połączenia PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA z siedzibą w Krakowie i ARAMUS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
14 listopada 2013 ARAMUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 ARAMUS NWZA ws.wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Pośrednictwa, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z prezesem zarządu.
5 sierpnia 2013 ARAMUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
11 czerwca 2013 ARAMUS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012, zakończenia Programu Opcji Menedżerskich na lata 2010-2013, uchylenia uchwały nr 19 i 20 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 27 maja 2010 roku w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
6 maja 2013 ARAMUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
11 marca 2013 ARAMUS Publikacja raportu za 2012 rok.
4 lutego 2013 ARAMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 ARAMUS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
6 sierpnia 2012 ARAMUS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 ARAMUS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ARAMUS Split akcji w stosunku 1:2.
13 marca 2012 ARAMUS WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2011 oraz splitu akcji.
15 lutego 2012 ARAMUS Publikacja raportu za 2011 rok.
6 lutego 2012 ARAMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 ARAMUS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
8 sierpnia 2011 ARAMUS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
9 maja 2011 ARAMUS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 ARAMUS WZA
18 marca 2011 ARAMUS Publikacja raportu za 2010 rok.
7 lutego 2011 ARAMUS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
16 grudnia 2010 ARAMUS NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.