KOMFORTKM

Data Spółka Wydarzenie
20 sierpnia 2014 KOMFORTKM Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za I i II kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 KOMFORTKM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
4 czerwca 2014 KOMFORTKM Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 KOMFORTKM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 KOMFORTKM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 grudnia 2013 KOMFORTKM NWZA ws. powołania członków RN.
14 listopada 2013 KOMFORTKM Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
24 października 2013 KOMFORTKM ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, określenia sposobu pokrycia straty za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r., dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2013 KOMFORTKM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
22 lipca 2013 KOMFORTKM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. oraz dalszego istnienia spółki.
30 czerwca 2013 KOMFORTKM Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 KOMFORTKM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 KOMFORTKM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
4 grudnia 2012 KOMFORTKM NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany nazwy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 KOMFORTKM Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 KOMFORTKM Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 KOMFORTKM WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2012 KOMFORTKM Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 KOMFORTKM Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 KOMFORTKM Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 listopada 2011 KOMFORTKM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, dalszego istnienia spółki i in.
14 listopada 2011 KOMFORTKM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 KOMFORTKM Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 maja 2011 KOMFORTKM Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
18 kwietnia 2011 KOMFORTKM WZA
17 marca 2011 KOMFORTKM Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 KOMFORTKM Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
21 grudnia 2010 KOMFORTKM NWZA ws. dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych.