DYWILAN

Data Spółka Wydarzenie
25 września 2018 DYWILAN Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
10 sierpnia 2018 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
18 czerwca 2018 DYWILAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC, wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne i zmiany statutu.
11 maja 2018 DYWILAN Dzień wykupu akcji spółki przez J. Jakubiak Spółka z o.o. po cenie 3,93 zł za akcję.
10 maja 2018 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
8 maja 2018 DYWILAN Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
14 lutego 2018 DYWILAN Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 DYWILAN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
14 czerwca 2017 DYWILAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
10 maja 2017 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
14 lutego 2017 DYWILAN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 DYWILAN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
16 czerwca 2016 DYWILAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
13 maja 2016 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 marca 2016 DYWILAN Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 DYWILAN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 DYWILAN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
18 czerwca 2015 DYWILAN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
30 kwietnia 2015 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
12 lutego 2015 DYWILAN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 DYWILAN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
16 czerwca 2014 DYWILAN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
9 maja 2014 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
12 lutego 2014 DYWILAN Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 listopada 2013 DYWILAN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
10 czerwca 2013 DYWILAN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
10 maja 2013 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
11 lutego 2013 DYWILAN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 DYWILAN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
6 sierpnia 2012 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 czerwca 2012 DYWILAN WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
7 maja 2012 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2012 oraz za cały 2011 rok.
6 lutego 2012 DYWILAN Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 DYWILAN Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 DYWILAN Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 czerwca 2011 DYWILAN WZA
6 maja 2011 DYWILAN Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
7 lutego 2011 DYWILAN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 lutego 2011 DYWILAN Debiut spółki na NC.