Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 marca 2020

ALTA AAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COMPERIA CPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INTROL INL GPW NWZA ws. połączenia spółki przejmującej (INTROL SA) i spółki przejmowanej (Introbat Sp. z o.o.).
KOGENERA KGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEDINICE ICE GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki do obrotu na GPW oraz sporządzenia przez spółkę sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF i MSR.
SYNEKTIK SNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
XTB XTB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.