Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 lipca 2015

PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
ABPOL ABP NC NWZA ws. odwołaniu członków RN oraz powołaniu członków RN.
ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
COMP CMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,06 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
EC2 EC2 NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 2.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ELZAB ELZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,89 zł na akcję.
GOBARTO GOB GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GORENJE GRV GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.
HORTICO HOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
K2INTERNT K2I GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
KUPIEC KPC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy, zmiany statutu oraz przedłużenia i zmian upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
LENTEX LTX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW NWZA ws. zmiany treści § 21 ust.2 statutu.
PTWP PTW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
SPARKVC SPK NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
UNIBEP UNI GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
WEGLOPEX WPX NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej za 2014 rok.