Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 marca 2017

ABADONRE ABA GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ALKAL ALK NC NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustalenia liczby członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
AUTOSPA ASP NC Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, ,N1, N2, O i P.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
INTROL INL GPW NWZA ws. przyjęcia rezygnacji pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji członka RN, przyjęcia rezygnacji pana Piotra Rybickiego z funkcji członka RN oraz powołania członków RN.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
PEGAS PGS GPW Publikacja wstępnego raportu za 2016 rok.
RONSON RON GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
VANTAGE VTG GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 3,25 zł na 3,70 zł za sztukę.