Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 marca 2023

ATLANTAPL ATP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
DOOK DOK NC NWZA ws. wycofania wszystkich akcji spółki z obrotu na NC oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
GENOMTEC GMT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRAPHENE GPH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
INTROL INL GPW NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
SCPFL SCP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 85,57 zł na akcję.
ZREMB ZRE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w statucie.