Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 maja 2018

ASSECOPOL ACP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
DINOPL DNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AUTOPARTN APR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CCS CCS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
CHEMOS CHS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLOUD CLD NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
FARM51 F51 NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru oraz zmian statutu.
GHYDROGEN GHY NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GWARANT GWR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
HORNIGOLD HRL NC NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
IGORIA IGT NC Pierwszy dzień notowania na NC 3.000.000 akcji serii E oraz 3.000.000 akcji serii F.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDGALIC MGC NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MENNICA MNC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
NEWAG NWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PREMFOOD PFR NC NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
R22 R22 GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
UNIMA U2K GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.