Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 sierpnia 2023

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
BOOMBIT BBT GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 WZ z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
DGNET DGN NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
EMTASIA EMA NC NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
INTROL INL GPW NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN z tytułu pełnionych funkcji.
LSISOFT LSI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PHOTON PEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za Ii kwartał 2023 roku.
RAINBOW RBW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
ROAD RST NC NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej.
STSHOLDING STH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 24,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Entain Holdings (CEE) Limited.
TRANSPOL TRN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.