Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 kwietnia 2019

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
APANET APA NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, zmiany statutu oraz udzielenia absolutoriów członkom organów spółki za 2017 rok.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ARAMUS ARA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BIK BIK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BOOMBIT BBT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
CMI CMI NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 260.000 akcji serii B oraz 3.000 akcji serii C.
CNT CNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DELKO DEL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IBSM IBS GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
LOKUM LKD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
OPENFIN OPF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORCOGROUP OPG GPW NWZA
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za 2018 rok.
PCCROKITA PCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.
PCM PCM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROTEKTOR PRT GPW NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
QUARTICON QON NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
RAFAMET RAF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNFOLD UNF GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
VOTUM VOT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
XTB XTB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
XTPL XTP GPW NWZA ws. uchylenia programu motywacyjnego, utworzenia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu oraz zmian statutu.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.