Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 marca 2020

ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
INTROL INL GPW Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
MPAY MPY NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
PGMSA PMG NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania nowego składu RN.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za 2019 rok.
SADOVAYA SGR GPW ZWZA
SESCOM SES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
SYGNIS SYG NC Publikacja raportu za 2019 rok.
ZUE ZUE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.