Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 kwietnia 2014

CYFRPLSAT CPS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EUROCASH EUR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SANPL SPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,70 zł na akcję.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BIOGENED BGD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BNPPL GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii O wśród inwestorów instytucjonalnych.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BUWOG BWO GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 99.613.479 akcji zwykłych na okaziciela.
CHEMOS CHS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
DELKO DEL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IIAAV IIA GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki w związku z jej podziałem polegającym na przeniesieniu części jej majątku na spółkę BUWOG AG.
IMPERIO IMP GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
KCI KCI GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
KREC KRC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
NOVINA NOV NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OPTIGIS OPI NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za rok 2012 i 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BP BP.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Merck & Co. MRK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Twitter Inc. TWTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.