Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 czerwca 2016

11BIT 11B GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
ASSECOSEE ASE GPW NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członka RN.
BGSENERGY BGS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 CZK na akcję.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
EKIOSK EKS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
ENTER ENT GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
GREMINWES GIW GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem spółki GREMI INWESTYCJE S.A. ze spółką KCI S.A.
IMS IMS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych spółki.
INDOS INS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
KCI KCI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 168.289.088 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KGL KGL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
KONSSTALI KST GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
MAGELLAN MAG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG i sWIG80.
MEGASONIC MGA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MWTRADE MWT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
NETIA NET GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PEKAES PEK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PHOTON PEN GPW ZWZA
PJPMAKRUM PJP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
SAULETECH SLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TFONE TFO GPW Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego, po 3,10 zł za sztukę.