Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 lipca 2012

ORLEN PKN GPW Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał 2012 roku.
PKOBP PKO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
CHEMOS CHS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
COLOMEDIC CLO NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DECORA DCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ELZAB ELZ GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po cenie 1,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Comp SA.
ESPEROTIA EEI NC Debiut spółki na NC.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
I3D I3D NC Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
INTELIWIS ITL NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
INTROL INL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
KDMSHIPNG KDM GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.
SUNEX SNX GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TRUEGS TGS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TUEUROPA ERP GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Nokia NOKA.FI Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.