Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 kwietnia 2015

BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KGHM KGH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
AILLERON ALL GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
APS APS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOGENED BGD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BYTOM BTM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
CHEMOS CHS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
DELKO DEL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
EGB EGB NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ELBUDOWA ELB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ENERGA ENG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
IDEABANK IDA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M.
IMCOMPANY IMC GPW WZA
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
KREC KRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LUXIMA LUX NC NWZA ws. wyboru członków RN, przyjęcia planu restrukturyzacyjnego spółki, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H z ograniczonym prawem poboru oraz zmiany statutu.
MAGELLAN MAG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz wyrażenia zgody na podniesienie do 750.000.000,00 zł wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MBANK MBK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
OLYMPIC OEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
OPENNET OPE NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PBSFINANSE PBF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, ustalenia przedmiotu przeważającej działalności spółki oraz zmiany statutu.
PCM PCM GPW Wypłata dywidendy 5,26 zł na akcję.
PROCAD PRD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ROPCZYCE RPC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TALEX TLX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TELEMEDPL TMP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ZAMET ZMT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.