Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 30 grudnia 2016

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EUROHOLD EHG GPW Wypłata dywidendy 0,002727 BGN na akcję.
EUROHOLD EHG GPW NWZA
INFOSCAN IST NC NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz Zmiany w składzie RN.
INNOCOMM ICM NC WZA
INTROL INL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
ITMTRADE ITM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, związanej z produkcją, sprzedażą hurtową wyrobów jubilerskich oraz prowadzeniem sieci sklepów jubilerskich pod marką BRIJU i zmiany statutu.
MNI MNI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PEIXIN PEX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PLATYNINW PIW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 107.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RESBUD RES GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
RESBUD RES GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
VIDIS VDS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.
ZASTAL ZST GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.