Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 czerwca 2016

ABADONRE ABA GPW Początek notowań spółki VARIANT (VRT) pod nazwą ABADONRE (ABA), w związku ze zmianą firmy.
ALDA ALD NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2015.
BGSENERGY BGS NC ZWZA
BLOOBER BLO NC Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
BPC BPC NC Split akcji w stosunku 1:20.
BSCDRUK BSC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
DANKS DNS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
DEKPOL DEK GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ECOTECH ECO NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ENERGA ENG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ESKIMOS ESK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
FAMUR FMF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz przekazania kwoty zysku spółki przejętej Famur Brand sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
IMS IMS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
KONSSTALI KST GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
MAGELLAN MAG GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
MMCPL MMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 lub uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
MWTRADE MWT GPW Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
PARTNER PRN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
PGO PGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 r.
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. m.in. podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SESCOM SES GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem rejestrowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany oznaczenia akcji serii A, zmiany statutu.
SKOTAN SKT GPW ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok 2015, kontynuowania działalności spółki oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej oraz na zbycie udziałów w tej spółce.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
TFONE TFO GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego na 2,95 zł za sztukę.
TORPOL TOR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
VANTAGE VTG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
VELTO VEL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
WDX WDX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
ZAMET ZMT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia korekty wyniku za lata ubiegłe.