Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 listopada 2013

AILLERON ALL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALMA ALM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.679 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AMBRA AMB GPW Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
ARAMUS ARA NC NWZA ws.wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Pośrednictwa, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczki z prezesem zarządu.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BENEFIT BFT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.730 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Początek notowań spółki BBIZEN (BBZ) pod nazwą SKYSTONE (SKC) w związku ze zmianą firmy.
PROGRES PRG NC NWZA ws. odwołania, powołania i dookreślenia liczby członków RN, wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3, określenia zasad wynagradzania członków RN, udzielenie przez zarząd oraz RN informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa.
PTWP PTW NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
TECHMADEX TDX NC Pierwszy dzień notowania na NC 515.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
TVN TVN GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Imperial Brands IMT.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
NYSE Euronext NYX.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.