Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 31 sierpnia 2018

ABMSOLID ABM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
APSENERGY APE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CIECH CIE GPW Wypłata dywidendy 7,50 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 95.271 akcji zwykłych na okaziciela serii 9.
COLIAN COL GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały Nr 26 ZWZ z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COMARCH CMR GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EQUITIER ETR NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FUTURIS FUT NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INDYKPOL IND GPW Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
INTROL INL GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KREZUS KZS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LENTEX LTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
M4B M4B NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MOTORICUS MTR NC Publikacja raportu za 2017 rok.
NORTCOAST NCT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NOWAGALA CNG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORIONINV ORN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORZBIALY OBL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.
PATENTUS PAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCHVENTURE PCV NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PHN PHN GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROCHEM PRM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RUNICOM RUN NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SCOPAK SCO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SKOTAN SKT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TBULL TBL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
URSUS URS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S oraz zmiany statutu.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VOXEL VOX NC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.