Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 października 2020

INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MAKARONPL MAK GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 172 akcji zwykłych na okaziciela.
NEXITY NXG GPW Początek notowań spółki EVEREST (EVE) pod nazwą NEXITY (NXG) w związku ze zmianą firmy.
PRAGMAFA PRF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,90 zł na akcję.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
TIM TIM GPW NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcia programu motywacyjnego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu, wynagrodzenia dla członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Daimler DAI.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.