Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 czerwca 2015

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 159.588 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
ABCDATA ABC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
APATOR APT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ARAMUS ARA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych z prezesem zarządu spółki.
BORUTA BRU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
DREWEX DRE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie.
EUCO EUC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2014.
FINHOUSE FIN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
GRJAGUAR GJA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r. oraz przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych skierowanych do udziałowców.
HURTIMEX HRT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku oraz dalszego istnienia spółki.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
INDATA IDT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
KRKA KRK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 euro na akcję.
LOKATYBUD LBD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
MEDIANPOL MDN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MERLINGRP MRG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MGAMES MGS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
OPTEAM OPM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PARCELTEC PTE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
PRYMUS PRS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C i D, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup od Telesto Sp. z o.o. licencji.
TELIANI TLV NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2014r.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
UNIBEP UNI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
WORKSERV WSE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za 2014 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
ZPUE PUE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.