Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 lipca 2011

AGORA AGO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
COALENERG CLE GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
EFENERGII EFE NC Debiut spółki na NC.
EKIOSK EKS NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii I.
EKOPOL EGH NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
HFTGROUP HFT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
KLON KLN NC Debiut spółki na NC.
VOXEL VOX NC Zakończenie budowy księgi popytu.
Capital One Financial COF.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.