Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 marca 2012

PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AGORA AGO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ALTA AAT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DANKS DNS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GANT GNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INTROL INL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na inwestowanie w Królestwie Arabii Saudyjskiej w drodze założenia spółki z siedzibą w Królestwie Arabii Saudyjskiej i objęcie udziałów/akcji w tejże spółce.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
OPTIZENLB OPT NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PEGAS PGS GPW Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
PFH PFH NC NWZA ws. zmiany statutu w zakresie kompetencji RN oraz zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF.
ROBYG ROB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
SANWIL SNW GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.