Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 czerwca 2017

PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.
11BIT 11B GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AQUABB AQU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,87 zł na akcję.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz pokrycia straty z lat poprzednich i wypłaty dywidendy.
BIOTON BIO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BYTOM BTM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CASPAR CSR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
EGB EGB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
EXCELLENC EXC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
FINHOUSE FIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
GHYDROGEN GHY NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2016r.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
INTROL INL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz kontynuacji działalności spółki.
LESS LES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.549 akcji zwykłych.
MCLOGIC MCL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016.
MORIZON MZN GPW Zakończenie procesu budowy księgi popytu na akcje serii H.
MTRANS MTS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
OEX OEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
RAEN RAE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
SOHODEV SHD GPW NWZA ws. uchwalenia programu motywacyjnego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, pokrycia straty oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku.
TRANSPOL TRN GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii I.
UNIBEP UNI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.