Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 stycznia 2017

PZU PZU GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN i zmian w składzie RN.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
PYLON PYL NC Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.