Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 kwietnia 2013

SANPL SPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,60 zł na akcję.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
AALLIANCE AAS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ABADONRE ABA GPW NWZA ws. zgody na sprzedaż obszaru mocowania, skupu akcji własnych oraz kapitału rezerwowego na skup akcji.
AILLERON ALL GPW Pierwszy dzień notowań na NC 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
APOLLO APC NC Pierwszy dzień notowań na NC 90.623.139 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ASSECOSLO ACS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ASSECOSLO ACS GPW Wypłata dywidendy 0,47 euro na akcję.
B2BPARTNER B2B NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CHEMOS CHS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
FUTURIS FUT NC NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 oraz 10 NWZA z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zmian statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MONDAY MDV NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
NAVIMORIN NIN NC Publikacja raportu za 2012 rok.
NTTSYSTEM NTT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2012 r.
NTVSA NTV NC Pierwszy dzień notowań na NC 106.000.000 akcji serii F i 16.700.000 akcji serii G.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
OLYMPIC OEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
RUNICOM RUN NC NWZA ws. przyjęcia nowej polityki rachunkowości, zmiany statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru oraz uchylenia uchwały nr 3 NWZA z dnia 27 grudnia 2012 roku.
SADOVAYA SGR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ULMA ULM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
URSUS URS GPW Ostatni dzień notowań na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N.
WAWEL WWL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WESTAISIC WES GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
WIERZYCL WRL NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.