Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 lutego 2012

ARAMUS ARA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ATCCARGO ATA NC NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 NWZA z 23 grudnia 2010, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
DOMZDROW DMZ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FACHOWCY FAV NC Debiut spółki na NC.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GENERGY GNR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IAI IAI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa do spółki Zakłady Mięsne Herman Sp. z o.o., zmiany siedziby, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEGARON MEG GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN poprzez powołanie nowego jej członka.
MIDAS MDS GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
NEMEX NMX NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ORIONINV ORN GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SEAMASTER SMA NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
SPC SPC NC WZA
TELIANI TLV NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
TVN TVN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2011 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Danone BN.FR Euronext Publikacja raportu za 2011 rok.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał obrotowego 2011/2012.