Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 3 listopada 2015

APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CHEMOS CHS GPW NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członka RN oraz powołania w skład RN.
FINVENTUR FIV NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
MBFGROUP MBF NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NOVAVISGR NVG GPW NWZA ws. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz zmiany w składzie RN.
NOVINA NOV NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PGSSOFT PSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SUNEX SNX GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
VOXEL VOX NC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Imperial Brands IMT.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.