Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 grudnia 2019

ABCDATA ABC GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
DATAWALK DAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
FON FON GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IMMOBILE GKI GPW NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez spółkę akcji własnych.
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
PLGROUP PLG NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany treści statutu, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PLCFM, upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki.
SKARBIEC SKH GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.