Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 8 września 2020

BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BEST BST GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 6 listopada 2015, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 25 marca 2016, zmiany uchwał nr 4 i 5 NWZ z 27 października 2016 oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.
CAPITAL CPA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DECORA DCR GPW NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego oraz zmiany uchwały nr 22 ZWZ z 29 maja 2020 roku.
DEVELIA DVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DRAGEUS DRG NC Dzień pierwszego notowania na NC 63.425 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
FON FON GPW NWZA ws. zamiany 1 425 000 akcji serii B należących do Patro Invest OÜ na akcje serii A spółki oraz zmiany statutu.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HYDROTOR HDR GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PMPG PGM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
POLWAX PWX GPW Ostatni dzień notowań praw poboru akcji serii E.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.