Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 27 marca 2014

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
B3SYSTEM B3S GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
BBIDEV BBD GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
COMPERIA CPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-media.
DTP DTP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FON FON GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
OZECAPITAL OZE NC Pierwszy dzień notowań na NC 3.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RUNICOM RUN NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
STARHEDGE SHG GPW NWZA ws. zapoznania się z wynikami finansowymi i strategią działalności na 2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.