Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 7 czerwca 2019

KGHM KGH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.
LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AALLIANCE AAS NC Publikacja raportu za 2018 rok.
ALUMETAL AML GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,08 zł na akcję.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ATLANTAPL ATP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BOOMBIT BBT GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CHERRY CHP NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.
COLUMBUS CLC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
EUROTEL ETL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
FON FON GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFSA IFR GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
OVOSTAR OVO GPW ZWZA
PHARMENA PHR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SELENAFM SEL GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW ZWZA
WARIMPEX WXF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję.
WIRTUALNA WPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
XBSPROLOG XBS NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.