Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 lutego 2022

ALUMAST ALU NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HEART (LUXEMBOURG) S.A R.L.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
CHERRY CHP NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
FON FON GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
GRUPAMZ GMZ NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.086.956 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
GRUPAMZ GMZ NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych na akcje serii O.
HMINWEST HMI GPW NWZA ws. udzielenia zgody na zmianę oprocentowania umów pożyczek w walucie polskiej i euro, przedłużenia zgody na zawarcie umów pożyczek, wyboru pełnomocnika do reprezentacji spółki w umowach pomiędzy spółką a członkiem zarządu, rekomendowania powołania wiceprzewodniczącego RN, zgody na sprzedaż udziałów spółki SQ Development S.L. oraz zmiany statutu.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021/2022.
INTELGSOL IGS NC Publikacja raportu za 2021 rok.
INTERFERI INF GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,71 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polski Holding Hotelowy.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
PROVIDENT IPF GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PYLON PYL NC Dzień pierwszego notowania na NC 820.366 akcji serii F, 3.692.498 akcji serii I, 285.680 akcji serii J, 15.590.887 akcji serii T.
RAFAMET RAF GPW NWZA ws. zmian w RN i zmiany statutu.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za 2021 rok.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za 2021 rok.