Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 marca 2021

ARTERIA ARR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.
DEKTRA DKR NC Publikacja raportu za 2020 rok.
FON FON GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego spółki.
INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC 744.680 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.750 akcji serii D oraz 42.711 akcji serii F.
XTB XTB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.