Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 stycznia 2021

ABPL ABE GPW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
CHERRY CHP NC Dzień pierwszego notowania na NC 88.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
GENOMED GEN NC NWZA ws. powołania członka RN.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
OVIDWORKS OVI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksu do umowy pożyczki z dnia 10 lipca 2018 r. zawartej z Jackiem Dariuszem Dębowskim prezesem zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia tego aneksu.
UNILABGAM UNL NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A oraz 275.000 akcji serii B.
WAWEL WWL GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.