Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 1 września 2017

LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 35,74 zł na akcję.
ABSINVEST AIN NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
EKIPA EEE NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
FON FON GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IFSA IFR GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IZOSTAL IZS GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
KBJ KBJ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.837 akcji serii A i B.
NEWAG NWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TREX TRX NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
VERTE VTE NC Publikacja raportu za 2016 rok.