Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 czerwca 2013

KRUK KRU GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
PEKAO PEO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,39 zł na akcję.
SANPL SPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20.
AIGAMES ALG GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
ALCHEMIA ALC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
ASTARTA AST GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok i wypłaty dywidendy.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
BORYSZEW BRS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
CEZ CEZ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40,00 CZK na akcję.
CNT CNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
COALENERG CLE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ECNOLOGY ECN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru, upoważniania zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
FON FON GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
GCINVEST GCI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GLCOSMED GLC GPW Zakończenie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
GRJAGUAR GJA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja raportu za 2012 rok.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
KOGENERA KGN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
LGTRADE LGT NC Pierwszy dzień notowań na NC 746.830 akcji serii B oraz 1.001.805 akcji serii C.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
LUBAWA LBW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
MAGELLAN MAG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MIDAS MDS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz połączenia transgranicznego z Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.
MILKILAND MLK GPW ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy.
MOJ MOJ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
MOSTALWAR MSW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
NEWWORLDR NWR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40.
ORPHEE ORP NC ZWZA
PBG PBG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
PHN PHN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PMPG PGM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, kontynuacji działalności spółki, połączenia (scalenia) akcji spółki i zmiany statutu.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
RAFAKO RFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
SOPHARMA SPH GPW ZWZA
STALPROD STP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r.
STANUSCH STT NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
SYNEKTIK SNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
SZAR SZR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
WOJAS WOJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2012.
XBSPROLOG XBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
YARRL YRL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.