Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 marca 2014

PEKAO PEO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BBIDEV BBD GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BNPPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CALATRAVA CTC GPW Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CPGROUP CPG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
FEERUM FEE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FON FON GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HAWE HWE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INDATA IDT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, emisji akcji serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii G oraz zmiany statutu.
MEDIATEL MTL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NEWWORLDR NWR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 94.141 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
RUNICOM RUN NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za 2013 rok.