Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 sierpnia 2018

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ARCTIC ATC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ATM ATM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BIOFACTOR BFC NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
DAMFINW DIN NC Scalenie akcji w stosunku 175:1.
DENTAMDC DAM NC NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 26 ZWZ z 29 czerwca 2018 roku, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty spółki z lat ubiegłych, pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
FASTFIN FFI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN oraz zatwierdzenia harmonogramu spłaty przez dłużników spółki.
FON FON GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
GETBACK GBK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
K2INTERNT K2I GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
KBJ KBJ NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MARVIPOL MVP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PBKM BKM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROJPRZEM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROJPRZEM PJP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.