Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 maja 2017

ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. m.in. korekty zysków za poprzedzające rok 2016 lata obrotowe, przeznaczenia zysku za rok 2016, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za 2016 rok.
FON FON GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INPOST IPT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KME KME NC Publikacja raportu za 2016 rok.
LZMO LZM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
MCLOGIC MCL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A.
MEDIANPOL MDN NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MEDIATEL MTL GPW NWZA
MOBINI MOB NC NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C do obrotu na NC oraz ich dematerializacji.
MODERNCOM MCE NC NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 4 NWZ z dn. 15 marca 2016r. oraz zatwierdzenia uchwały RN o kooptacji członków RN w osobach Christophe Delachaux oraz Stephane Heusdens.
OLYMPIC OEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
PATFUND PFD NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PBSFINANSE PBF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PELION PEL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PELION PEL GPW NWZA ws. finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
PELION PEL GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z 52,33 zł na 59,04 zł.
PHARMENA PHR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za 2016 rok.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SLEEPZAG SLZ GPW Połączenie akcji spółki w stosunku 3:1.
SPAC1 SP1 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SYNTHOS SNS GPW ZWZA ws. m.in. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, sposobu podziału zysku za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, dywidendy za 2016 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, wyborów do RN IX kadencji, ustalenia zasada wynagradzania członków RN.
TOWERINV TOW GPW ZWZA ws. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.
WITTCHEN WTN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.