Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 listopada 2023

06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 USD na akcję.
ATREM ATR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BRAND24 B24 GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.162 akcje zwykłe na okaziciela serii K.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
DIGITANET DIG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
EDINVEST EDI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,21 zł na akcję.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
FON FON GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2023/2024.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MARVIPOL MVP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
MOONLIT MLT NC Zakończenie zapisów na akcje serii H.
MPLVERBUM VER NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
QUANTUM QNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SFKPOLKAP SFK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
SOPHARMA SPH GPW NWZA
STALPROFI STF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.