Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 marca 2018

ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.296 akcji serii D, 514.178 akcji serii E, 318.401 akcji serii F.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
CFI CFI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
ELKOP EKP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUCO EUC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FON FON GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
KRUSZWICA KSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
MERLINGRP MRG NC NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A, emisji warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
MOLECURE MOC GPW Początek przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
NANOGROUP NNG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
OTLOG OTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PBKM BKM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PEPEES PPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
POLMT PME NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.
PROCHNIK PRC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PROTEKTOR PRT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ROBYG ROB GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
SESCOM SES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.