Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 listopada 2019

ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
APS APS NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmian w statucie.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
MANGATA MGT GPW NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.
ORZBIALY OBL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji, uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków RN powołanych na obecną kadencję oraz zmian w statucie.
PATENTUS PAT GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.
STALEXP STX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TALEX TLX GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję.
Imperial Brands IMT.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
Telefonica TFA.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.