Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 marca 2017

PKOBP PKO GPW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmian statutu.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
FARM51 F51 NC Dzień pierwszego notowania na NC 785.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
FON FON GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
JWCONSTR JWC GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego z 4,70 zł na 5,20 zł.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TLTENNIS TLT NC Publikacja raportu za 2016 rok.