Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 stycznia 2018

ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 16 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały nr 22 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego ATLANTIS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
ELKOP EKP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 21 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą 6 NWZ z 28 grudnia 2016r., połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
FON FON GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały 17 ZWZ z 29 kwietnia 2016r., uchylenia uchwały 25 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego FON1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, zmian w składzie RN.
GTRINITY GTY NC NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 29 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą nr 18 ZWZ z 27 kwietnia 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS CAPITAL1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2017 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFSA IFR GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia INVESTMENT FRIENDS Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego INVESTMENT FRIENDS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. udzielenia zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego spółce oraz na własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, zamiany akcji Marcina Kobyleckiego z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz wynagrodzenia członków RN.
PLATYNINW PIW GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
PTWP PTW NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
RESBUD RES GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
SOHODEV SHD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Komitetu Audytu.
TOWERINV TOW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.